EDIFICACIÓ I URBANISME

- OBRA NOVA
- REFORMA I REHABILITACIÓ
- CONSOLIDACIÓ I CONSERVACIÓ
- MANTENIMENT
- ENDERROC
- URBANITZACIÓ

 

TREBALLS EDIFICACIÓ

- AIXECAMENT PLANIMÈTRIC
- ESTUDI PREVI
- AVANTPROJECTE
- PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
- DIRECCIÓ D'OBRA
- GESTIÓ D'OBRA
- INFORMES TÈCNICS DE L'EDIFICI (ITE)
- INFORMES D'IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT)

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS

- CÈDULES D'HABITABILITAT
- CERTIFICATS E. ENERGÈTICA (CEE)
- LLICÈNCIA D'OBRES
- LLICÈNCIA D'ACTIVITATS
- LEGALITZACIONS
- PARCEL·LACIONS
- INFORMES
- DICTÀMENTS
- CERTIFICACIONS

NOÈLIA SOLANS FLOTATS
Carrer Llibertat, 26 baixos
25331 Tornabous (Lleida)

CONTACTA AMB NOSALTRES!
 636 641 864
 noelia@elgraoarquitectura.com